DEN HAAG - Het met de dood bedreigde VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali heeft met de onthulling van de verblijfplaatsen van haarzelf en Kamerlid Wilders (Groep Wilders) niet alleen hun eigen veiligheid, maar ook die van hun beveiligers in gevaar gebracht. Dat heeft minister Donner (Justitie) dinsdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij zegt het zeer te betreuren dat Hirsi Ali de verblijfplaatsen bekend heeft gemaakt. Volgens Donner was er geen reden dat te doen, omdat hij in overleg met de Kamerleden al maandenlang op zoek is naar een permanente beveiligde woning. Die blijkt echter in verband met de veiligheidseisen moeilijk te vinden.

Woning

Voor Hirsi Ali was begin vorige week een geschikte woning gevonden. Het ministerie van Justitie had toen nog twee weken de tijd om een mogelijk nog beter pand te kiezen. Deze week zouden de betrokkenen daartoe andere woningen bekijken, aldus Donner.

Verblijfplaatsen

Hirsi Ali had de verblijfplaatsen vorige week in NRC Handelsblad onthuld uit protest tegen de omstandigheden waaronder zij en de eveneens bedreigde Wilders in het geheim zijn gehuisvest. Hirsi Ali zei in de krant onder meer dat ze wil wonen op een plaats waarvan iedereen weet dat daar een bedreigd Kamerlid woont in een bewaakt huis.

Hirsi Ali kreeg na de moord op cineast Theo van Gogh begin november het dringende advies haar woning te verlaten. Ze koos er vervolgens voor enkele maanden in het buitenland te zijn. Voordat ze terugkeerde, was er volgens Donner voor de politica een tijdelijke veilige woonlocatie beschikbaar. Die wees Hirsi Ali echter af, schrijft de minister.

Safehouse

Ze verbleef vervolgens wel in een 'safehouse' en gaf volgens Donner aan dat ze daar tevreden mee was en van daaruit ondergebracht wilde worden in een permanente woning. Op haar verzoek heeft de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging (NCBB) besloten niet op zoek te gaan naar een tijdelijke woning. De NCBB heeft tot dusver verschillende potentiële woningen bekeken, maar die bleken niet te voldoen. "Het moge duidelijk zijn dat persoonlijke wensen en veiligheidseisen niet altijd onderling verenigbaar zijn", schrijft Donner.

Toen Wilders om veiligheidsredenen niet langer in zijn woning kon verblijven, is hij volgens de minister "door omstandigheden" op verschillende tijdelijke woonadressen ondergebracht. Daarna ging hij naar een beschermde locatie, die "uitdrukkelijk door hem geprefereerd" werd, aldus Donner. Hij had met Wilders afgesproken dat die zelf zou zoeken naar een permanente woning en de opties aan de NCBB zou voorleggen.

Wilders

"Tot afgelopen weekeinde hebben mij geen signalen bereikt dat Wilders andere afspraken zou willen maken over het vervolgtraject", aldus Donner. De zoekactie naar veilige woningen gaat volgens hem onverminderd door. De minister realiseert zich daarbij dat het adres daarvan vroeg of laat bekend zal worden.

Hirsi Ali had gezegd dat zij op het zwaar bewaakte marineterrein in Amsterdam was ondergebracht en Wilders in een gevangeniscel op Kamp Zeist. Donner noemt de plaatsen niet, maar wijst er wel op dat het geen cel betreft, maar een locatie die qua oppervlakte en kwaliteit aan de eisen voldoet.