DEN HAAG - De kosten van sluiting van de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele kunnen oplopen van enkele honderden miljoenen tot ruim een miljard euro. Staatssecretaris Van Geel van Milieu schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Geel opperde vorige week door die dreigende hoge rekening de kerncentrale langer open te houden dan afgesproken in het regeerakkeerd uit 2002. Daarin staat dat de centrale in 2013 dicht gaat. De kleinste regeringsfractie van D66 wees Van Geels voorstel meteen af. Het regeerakkoord kan alleen worden opengebroken als alle drie regeringsfracties het daarover eens zijn.