NEW YORK - De voortdurende controverses over de beschuldigingen van seksuele intimidatie hebben de positie van Unhcr-topman Lubbers onmogelijk gemaakt. Dat constateert secretaris-generaal Annan van de Verenigde Naties in een reactie op het aftreden van de Nederlandse oud-premier.

In een verklaring laat hij weten blij te zijn dat Lubbers het besluit nam met het oog op de belangen van de Unhcr.

De VN-topman dankt Lubbers voor zijn toewijding en betrokkenheid de afgelopen vier jaar als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Annan is van mening dat het aftreden in het belang van de Unhcr is en hoopt dat de organisatie aan een nieuwe hoofdstuk kan beginnen.