DEN HAAG - Het kabinet ziet de afschaffing van het lesgeld als een mogelijkheid om de positie van de middeninkomens met kinderen te steunen. Staatsssecretaris Wijn (Financiën) noemde het schrappen van lesgeld voor middelbare scholieren van zestien jaar en ouder zondag een "serieuze optie".

In het Radio 1 Journaal zei Wijn dat gezinnen met kinderen vooraan staan als de economie aantrekt. Ouders van middelbare scholieren zijn vaak honderden euro's per jaar kwijt aan lesgeld. Bij de bezuinigingen zijn andere groepen, als AOW'ers en bijstandstrekkers, veelal ontzien.

Afschaffing van het lesgeld zit er dit jaar nog niet in. De PvdA vindt dat Wijn een "feest van goedkope beloften" viert en wil komende week een debat. Het Tweede-Kamerlid Crone ziet liever al dit jaar compensatie voor de gestegen ziektekosten. Hij is niet tegen afschaffing van het lesgeld maar denkt dat die maatregel vooral ten goede komt aan de hogere middeninkomens.

Wijn vindt verder dat er een einde moet komen aan de stijging van de kosten van de gemeentelijke tarieven. "De ongebreidelde stijging van de lasten van de afgelopen jaren zijn niet uit te leggen", zei de bewindsmann. Hij meent dat gemeenten ten onrechte hun financiële problemen op de burger afwentelen. De staatssecretaris vindt dat er wel wat efficiënter kan worden gewerkt.