LONDEN - Een Britse militair was betrokken bij het opstellen van de regels die extreme ondervragingsmethodes mogelijk maakten in het beruchte Iraakse gevangeniscomplex Abu Ghraib. Dat heeft de Britse zondagskrant The Observer gemeld.

De Britse regering kan volgens het weekblad niet langer volhouden dat geen enkele Britse legerofficier de documenten heeft gezien of heeft meegewerkt aan de opstelling. De stukken gaven ondervragers toestemming om technieken te gebruiken die in strijd zijn met de Geneefse Conventie, zoals de bedreiging met honden, slaapverstoring en het vasthouden in stressverhogende omstandigheden.

Geschokte reacties

Foto's van naakte gevangenen en gedetineerden die werden bedreigd met honden riepen vorig jaar over de hele wereld geschokte reacties op. Het is volgens The Observer niet duidelijk wat de preciese rol van de betrokken officier was, of wat hij van de ondervragingsmethodes vond.

Een tweede Britse krant, the Independent, schreeft zondag dat een hoge Britse officier vijf maanden voordat de Britse regering werd ingelicht al wist over ernstig misbruik in Abu Ghraib.

Geheim rapport

De militair, door het dagblad omschreven als een van de belangrijkste Britse militaire juristen in Irak, beoordeelde een geheim rapport van het Rode Kruis waarin over de mishandeling van gevangenen werd geschreven. Hij speelde de inhoud ervan niet door aan ministers, omdat de Amerikanen volgens hem inmiddels voldoende maatregelen hadden genomen om het misbruik tegen te gaan.