NEW YORK - Een VN-commissie heeft vrijdag ingestemd met een oproep aan alle overheden om elke vorm van menselijk klonen te verbieden.

De juridische commissie van de Algemene Vergadering bleek diep verdeeld over het voorstel dat met steun van de Verenigde Staten was ingediend door Honduras. De oproep werd gesteund door 71 landen, terwijl 35 landen tegenstemden en 43 zich van stemming onthielden.

De maatregel, die niet bindend is, komt nu op de agenda van de 191 leden tellende Algemene Vergadering. Het voorstel is scherp bekritiseerd door voorstanders van stamcelonderzoek. Volgens de oproep moet namelijk ook het klonen van menselijke embryo's voor medische doeleinden worden verboden.