De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van de mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand afgenomen tot 446.000 personen in juni, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 

Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld elfduizend per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Uitkeringsinstantie UWV telde eind juni 372.000 WW-uitkeringen.

Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid was in juni met 8,9 procent ook lager dan zes jaar geleden (9,5 procent). Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers was echter nog hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1 procent).

Verder daalt de jeugdwerkloosheid de laatste drie maanden sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. De daling van de werkloosheid bij ouderen vlakte begin 2017 juist af.

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is sterker gedaald onder jongeren tot 25 jaar (-5,4 procent) dan onder 55-plussers (-2,7 procent). Daarnaast is de afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei groter onder mannen (-4,8 procent) dan onder vrouwen (-2,2 procent).

Vergeleken met juni 2016 daalde het aantal uitkeringen sterk. Het ging om een afname van meer dan 15 procent. Bij bouwbedrijven is het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld afgenomen ten opzichte van een jaar geleden met bijna 43 procent, merkt het CBS op.

Nieuwe uitkeringen

Het UWV verstrekte 208.000 nieuwe uitkeringen in de eerste zes maanden van het jaar. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 20,7 procent afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

In bijna alle sectoren is sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde bovengemiddeld bij bouwbedrijven en grootwinkelbedrijven. Wel wijkt de bankensector af. Deze sector liet een stijging van bijna 19 procent zien in het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van 2016.

Demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van een prachtige opsteker. ''Dit is opnieuw een mooie mijlpaal in de strijd tegen werkloosheid, maar vooral geweldig voor al die mensen die een baan gevonden hebben'', stelt hij.