DEN HAAG - De Onderwijsinspectie heeft over 2004 meer meldingen van seksuele intimidatie op scholen binnengekregen dan in 2003. De cijfers worden pas in april bekend, maar het gaat om een flinke stijging.

Volgens een woordvoerder zijn er minder meldingen van echt seksueel misbruik. Bij kinderen beneden de zestien is ieder seksueel getint gebaar misbruik, ook al is het kind erop gesteld.

De Onderwijsinspectie benadrukte vrijdag dat de aantallen meldingen niet echt iets zeggen over de werkelijke omvang van de problemen, omdat lang niet alles wordt gemeld. Soms is er vrees bij de ouders dat een melding nadelige gevolgen zal hebben voor hun kind. Als een voorval de hele schoolgemeenschap aantast, raadt de Onderwijsinspectie de school aan een en ander te melden.

Zowel basisscholen als het middelbaar onderwijs is betrokken, en leerlingen net zo goed als leraren.