AMSTERDAM - De rechter-commissaris beslist vrijdag aan het einde van de middag of bouwfraudeklokkenluider Ad Bos langer wordt vastgehouden. Bos werd donderdag aangehouden tijdens een verhoor op verdenking van meineed. Volgens zijn raadsman weigerde Bos te speculeren op namen van corrupte ambtenaren.

Bos werd donderdag gehoord door de rechter-commissaris in de zaak tegen de vier wegenbouwbedrijven die onder meer worden verdacht van valsheid in geschrifte en omkoping. Volgens de advocaat van Bos, Cees Korvinus, is er geen meineed gepleegd "Er is geen sprake van tegenstrijdige verklaringen."

Ambtenaren

Bos verklaarde eerder dat ongeveer honderd ambtenaren van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten op de hoogte waren van het vooroverleg in de bouw. "Maar dat was een schatting op basis van geruchten", aldus Korvinus. Bos zegt niet met zekerheid corrupte ambtenaren te kunnen aanwijzen.

Bouwfraude

De klokkenluider die de bouwfraude aan het rollen bracht, wordt vrijdag verder verhoord. Zijn advocaat karakteriseert de beschuldiging als oneigenlijk gebruik van de meineed-procedure. Hij verwacht dan ook "zonder meer" dat de rechter-commissaris Bos vrijdagmiddag weer op vrije voeten stelt.

De rechtbank in Rotterdam besloot vorige week Bos geen straf op te leggen voor het omkopen van een rijksambtenaar. Wel werd hij daaraan schuldig bevonden. De voormalig technisch directeur van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem droeg eind 2001 de schaduwboekhouding van het bedrijf over aan justitie. Uit die boekhouding bleek dat bouwbedrijven onderling opdrachten verdeelden om er financieel beter van te worden.