AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam accepteert de nieuwe getuige in het monsterproces tegen vijftien Limburgse Hells Angels niet. Het rechtscollege vindt een uitvoerige betrouwbaarheidstoets van de getuige R.E. noodzakelijk. Daarvoor is echter geen tijd meer. Het proces zou daarmee weken en misschien zelfs maanden vertraging oplopen.

De rechtbank koos er donderdag voor de rechtszaak volgens schema af te maken. Het belang van de zaak en het grote aantal verdachten noopte de rechtbank tot deze beslissing.

Verhoor

De rechtbank kwam tot die conclusie na een urenlang verhoor van de getuige, die pas woensdag door officier van justitie Oldekamp naar voren werd geschoven. De rechtbank oordeelde dat zijn verklaringen op betrouwbaarheid zouden moeten worden getoetst, gezien de indruk die E. ter zitting maakte.

Keuze

Het college stelde Oldekamp voor de keuze: of hij zou zijn getuige moeten terugtrekken of handhaven. Oldekamp zei dat die keuze juridisch-procedureel niet kon. Volgens hem kan de rechtbank zelf besluiten om de verklaring van E. buiten het bewijs te laten.

In antwoord daarop zei rechtbankpresident F. Salomon dat hij en zijn twee collega-rechters de verklaring van E. van het bewijs zullen uitsluiten. Vrijdag zal Oldekamp zijn bewijs presenteren en zijn strafeisen formuleren.

Plotseling

Officier Oldekamp kwam woensdag plotseling op de proppen met E. Deze zegt in augustus enkele uren in de cel te hebben verbleven met drie van de vijftien verdachte Nomads, in het cellencomplex van het gerechtsgebouw in Amsterdam. Zowel E. als de Nomads waren daar in verband met de verlenging van hun voorarrest.

Broeders

De drie Nomads worden er met twaalf clubgenoten van verdacht dat zij in februari vorig jaar hun 'broeders' Paul de Vries, Cor Pijnenburg en Serge Wagener in hun clubhuis hebben geliquideerd. De drie slachtoffers zouden met de diefstal van een partij cocaïne hun club en mogelijk andere Hells Angels in Nederland in gevaar hebben gebracht.

Uitspraken

E. heeft zich zeer onlangs bij het Openbaar Ministerie gemeld met het verhaal dat hij iets over de zaak zou kunnen zeggen. Tijdens het verblijf in de cel, aldus E., hebben de Nomads opmerkelijke en voor henzelf belastende uitspraken over de drievoudige moord gedaan.

Bewijzen

Een van de Nomads, H.R., heeft volgens E. gezegd dat de politie "toch niet kan bewijzen dat ik heb geschoten, omdat iedereen zijn mond houdt". Zijn collega-Nomad E. van S. heeft gezegd dat een van de slachtoffers "lag te creperen toen ik hem op zijn bek sloeg", aldus E. Hij wist naderhand de voornamen van de betrokken Nomads te noemen en kon het drietal in een fotomap met circa 35 foto's aanwijzen.

Volgens E. heeft Nomad H.R. hem op zeker moment bedreigd. "Als je hier met iemand over praat, maken we je dood", zou R. hem hebben toegevoegd. E. gaf aan "doodsbang" te zijn. Justitie heeft hem opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma. Van een deal met justitie is geen sprake; E. heeft niet verklaard om er in zijn eigen zaak beter van te worden.

Celstraf

E. is een bekende van justitie. Hij bedreigde minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in een telefoontje aan RTV Noord-Holland. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde de man daarvoor in december tot twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De zaak loopt nog in hoger beroep.

Donderdag wilde E. niets kwijt over zijn eigen zaak, ondanks vele vragen daarover van met name advocaat N. Meijering, raadsman van Nomad H.R. Meijering en de andere advocaten werden woensdag volkomen verrast door het bestaan van de nieuwe getuige.

Waarheid

De drie Nomads deden de verklaring van E. voor de rechtbank af als onzin. Volgens hen is de man "gek" en "een psychopaat". Ze erkenden dat ze met hem in een cel hebben gezeten, maar zeiden juist opvallend aardig tegen hem te zijn geweest. Dat E. pas zo laat naar justitie is gestapt met zijn verklaring, hangt volgens de man samen met het verloop van zijn eigen strafzaak. Verklaren over wat hij heeft gehoord over de Nomadszaak is "een morele kwestie", aldus E. "Als dit met mensen van mij was gebeurd, zou de waarheid ook boven moeten komen."

Vrijdag zal officier van justitie Oldekamp zijn bewijs in volle omvang presenteren en zijn strafeisen formuleren. Het is overigens de vraag of hij getuige E. echt nodig heeft gehad. In een eerder stadium van het proces liet de officier al weten dat hij zijn requisitoir gereed heeft.