DEN HAAG - Op initiatief van acht vrouwelijke Tweede-Kamerleden van alle politieke partijen, op de SGP na, wordt dinsdag 22 februari in de Tweede Kamer de voorstelling Gesluierde monologen opgevoerd. Het stuk gaat over de intieme belevingswereld en persoonlijke ervaringen van moslimvrouwen.

Adelheid Roosen is de maakster van de voorstelling, die met succes is opgevoerd in de Nederlandse theaters. Nu is het te zien in buurthuizen en op scholen, waar de drempel laag is voor moslimmeiden. De opvoering in de Oude Zaal is toegankelijk voor Kamerleden, medewerkers en de pers. Daarna is er een debat onder leiding van Hanneke Groenteman.

Vrouwen

De Kamerleden Halsema (GroenLinks), Sterk (CDA), Albayrak (PvdA), Hirsi Ali (VVD), Kant (SP), Van der Laan (D66), Kraneveldt (LPF) en Huizinga (christenunie) menen dat het goed is dat moslimvrouwen zelf aan het woord komen in de Kamer. Als islamitische vrouwen in het politieke debat aan de orde komen, gaat het meestal alleen over problemen zoals achterstand, mishandeling, eerwraak en onderdrukking.