RIJSWIJK - Nederland behoort tot de toptien van landen waar mensen asiel aanvragen. Uit een inventarisatie over 2001 van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat ons land vijf landen boven zich heeft. Duitsland neemt de eerste plek in, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en Canada. Het onderzoek betreft 28 industrielanden.

Het aantal mensen dat asiel aanvroeg in deze landen bleef overigens ongeveer gelijk. In 2001 meldden zich daar circa 557.000 asielzoekers. Een jaar eerder waren dat er 569.000. Toen telde de UNHCR echter in 29 landen.

De verschillen per land zijn overigens wel groot. Nederland kwam vorig jaar uit op 32.579 aanvragen tegen 43.892 een jaar eerder, een daling van ongeveer een kwart. Duitsland had daarentegen te maken met een stijging van het aantal aanvragen; 88.363 in 2001 tegen 78.764 in 2000.

Probleem

Wat verder weg, in de VS, nam het aantal aanvragen ook toe van .655 in 2000 tot 86.394 vorig jaar. Het aantal asielaanvragen in het Verenigd Koninkrijk daalde van ongeveer 76.000 in 2000 tot circa 70.000 vorig jaar.

Probleem in deze telling is wel dat dit land niet het aantal personen telt dat asiel aanvraagt, maar het aantal asieldossiers. Die kunnen betrekking hebben op meer mensen. Frankrijk telde in 2001 47.000 asielaanvragen, een toename van 22 procent ten opzichte van 2000.

De meeste asielzoekers kwamen uit Afghanistan en Irak. Het aantal Afghaanse asielzoekers is in het eerste kwartaal van dit jaar evenwel fors gedaald. Steeds meer Afghanen keren terug naar hun vaderland.

Volgens de UNHCR klopten in de eerste drie maanden van 2002 bijna 6300 mensen aan in ons land voor asiel. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 9588.

Het asielvraagstuk, maar ook dat van de illegale immigratie, staat volgende week centraal op een Europese top in het Spaanse Sevilla. De verzamelde cijfers van de UNHCR over de totale EU wijzen uit dat in 2001 ruim 356.000 personen asiel aanvroegen. Een jaar eerder waren dat er 390.000.