DEN HAAG - Het lijkt erop dat bijna een op de zes verpleeghuizen niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn deze 95 instellingen een risicogroep. De inspectie baseert zich op een risicoanalyse op basis van een schriftelijke enquête onder alle 630 verpleeghuizen en verzorgingshuizen met een verpleegafdeling.

De inspectie gaat alle verpleeghuizen nog bezoeken. De 95 instellingen die volgens de enquête als slechtste uit de bus kwamen, worden het eerst bezocht. Staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid) kondigde vorige week al aan dat de resultaten van die bezoeken voor 1 juli bekend moeten zijn.

Ondermaats presterende instellingen krijgen drie maanden de tijd om de zorg te verbeteren. Lukt dat niet, moeten ze van Ross verplicht gebruik maken van een team van deskundigen dat daarbij helpt. In het uiterste geval zal de staatssecretaris het huis sluiten. Dit betekent overigens niet dat de bewoners weg moeten. In de praktijk zal dat erop neerkomen dat het verpleeghuis bij een wel goed presterende instelling wordt ondergebracht.

Vorig jaar september publiceerde de inspectie de resultaten van een onderzoek onder een steekproef van zestig instellingen. Hieruit bleek dat 80 procent (48 instellingen) niet aan de eisen voldeed. Deze 48 verpleeghuizen kregen van de inspectie opdracht om daar verbetering in te brengen. Inmiddels is de basiszorg in veel van deze verpleeghuizen in orde en voldoet ruim 80 procent van deze onderzochte instellingen aan de normen, blijkt uit de laatste heronderzoeken van de inspectie.