DEN HAAG/SINGAPORE - Staatssecretaris Van Geel van Milieu staat niet afkerig tegenover het langer openhouden van de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Als de regeringsfracties van CDA, VVD en D66 dat zouden willen en onder strakke voorwaarden, valt met Van Geel daarover te praten. De CDA-fractie houdt de boot af en D66 is ronduit tegen.

Van Geel reageerde dinsdag op uitlatingen van minister Bot van Buitenlandse Zaken. Bot zei maandag in een toespraak in Den Haag, wijzend op de groeiende afhankelijkheid van Europa van andere landen voor zijn energiebehoefte, dat Nederland de mogelijkheid voor schone kernenenergie moet openhouden.

Energie-omslag

Van Geel kan zich vinden in die opstelling van Bot, net als hij CDA'er, die ook uit milieuoogpunt - de sterk groeiende uitstoot van het broeikasgas CO2 bij ongewijzigd beleid - de noodzaak benadrukte voor een 'energie-omslag'. Daarbij pleitte Bot overigens ook voor zuiniger omspringen met energie.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken zei tijdens zijn bezoek aan Singapore dat hij de "de analyse van minister Bot onderschrijft". De D66-bewindsman herhaalde dat van de huidige regering geen nieuwe initiatieven over kerncentrales te verwachten zijn, maar dat wel het onderzoek naar kernenergie gewoon doorgaat. Volgens Brinkhorst vormen de problemen van het radioactieve afval en de veiligheid van de reactor, ondanks vorderingen van de techniek, nog steeds grote problemen.

Regeerakkoord

Van Geel zelf wil niet het initiatief nemen om de discussie over Borssele te heropenen. De sluiting van de centrale in 2013, als de "technische ontwerplevensduur is geëindigd", is onderdeel van het regeerakkoord van Balkenende-2 dat is gesloten door de drie regeringsfracties van CDA, VVD en D66. Heropening daarvan is in eerste instantie hun zaak. "Ik ben niet aan zet, ik voer het regeerakkoord uit."

Veiligheid

CDA-Tweede-Kamerlid Hessels zegt dat zijn partij niet nu het regeerakkoord op het punt van Borssele ter discussie wil stellen. Meer kernenergie in Nederland is wat hem betreft pas mogelijk als aan twee duidelijke voorwaarden wordt voldaan, een oplossing van het afvalprobleem en een oplossing van het veiligheidsprobleem. Volgens Hessels is op het gebied van veiligheid "vooruitgang geboekt" en zijn er bij het afvalprobleem "belangrijke ontwikkelingen" geweest, maar is het nu te vroeg om van standpunt te veranderen.

Van Geel verbindt als voorwaarde aan het openhouden van Borssele, dat die "tot de veiligste kerncentrales ter wereld moet behoren". Daarnaast kan de sluiting niet geïsoleerd worden besproken, maar als onderdeel van een pakket maatregelen voor duurzame energievoorziening.

Spoeddebat

In de Tweede Kamer willen GroenLinks, SP en ook PvdA snel opheldering in een spoeddebat over de uitlatingen van Bot en Van Geel. GroenLinks wil ook minister Donner van Justitie horen over de kosten van beveiliging van de centrale als die langer openblijft.

D66 houdt stevig vast aan de sluitingsdatum van 2013, aldus fractiewoordvoerder Van der Ham. Kernenergie is in zijn ogen de gemakkelijkste uitweg voor het probleem van de klimaatverandering en de groeiende CO2-uitstoot. In zoverre heeft Van der Ham ook kritiek op Van Geel dat hij ervoor pleit alle aandacht te richten op energiebesparing en duurzame energie.

Greenpeace

Greenpeace reageert verbijsterd op "het schuiven" van de twee CDA-bewindslieden over kernenergie. De milieuorganisatie verwerpt Van Geels voorwaarde dat Borssele de veiligste kerncentrale moet zijn. "We weten alleen zeker dat Borssele één van de oudste kerncentrales van Europa is. Hij probeert deze politieke verschuiving af te kopen door geld te beloven voor duurzame energie."