DEN HAAG - Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA vindt dat de rechter licht verstandelijk gehandicapten in het uiterste geval moet kunnen verplichten om aan de prikpil te gaan. Na de PvdA is ook het CDA van mening dat de discussie hierover moet worden gevoerd. Staatssecretaris Ross-van Dorp wil geen verplichting, zij vindt ontmoediging genoeg.

Volgens Tweede Kamerlid Aasted-Madsen van het CDA moet ook eerst geprobeerd worden licht verstandelijk gehandicapten die hun leven niet op de rails kunnen houden, ertoe over te halen aan de prikpil te gaan. Maar lukt dat niet, dan moet een commissie van deskundigen en artsen elk individueel geval beoordelen en een aanbeveling aan de rechter doen.

Het is in het belang van de verstandelijk gehandicapten zelf en in dat van hun kinderen. Nu worden die kinderen te vaak uit huis geplaatst en als dat gebeurt, zo stelde het Kamerlid dinsdag, zijn er alleen maar slachtoffers.

PvdA-Kamerlid Van Dijken vindt dat de eventuele verplichting tot anticonceptie pas aan de orde kan komen als de rechter al een keer een kind uit huis heeft geplaatst. "Het is de herhaling waar hulpverleners helemaal gek van worden. Ik ken een voorbeeld waar voor de achtste keer een kind moest worden weggehaald."

Het CDA weet nog niet wanneer er een rechter aan te pas moet komen. Aasted-Madsen wil dit laten afhangen van de discussie die wat haar betreft gevoerd moet worden. Zij vindt ook dat het PvdA te ver gaat in de stelling dat de eventuele verplichting ook moet gelden voor ouders die niet-verstandelijk gehandicapt zijn. Van Dijken vindt dat dit ook moet kunnen als een rechter bijvoorbeeld een kind uit huis heeft geplaatst vanwege kindermishandeling.