LEIDSCHENDAM - Steeds meer medisch specialisten verlaten de Nederlandse ziekenhuizen om in een particuliere kliniek voor zichzelf te beginnen. Vooral oogartsen en orthopedisch specialisten beginnen een eigen praktijk.

Een woordvoerster van de Nederlandse Raad voor Particuliere Klinieken (NRPK) zei dinsdag dat "wat eenvoudiger regels" zo'n overstap voor artsen sinds vorig jaar gemakkelijker heeft gemaakt. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wil met de nieuwe regels meer marktwerking in de gezondheidszorg stimuleren.

De Raad constateert dat het afgelopen half jaar vooral specialisten wier patiënten na een operatie "geen lange bedopname" nodig hebben, hun heil in de klinieken zoeken. Een patiënt mag maximaal 24 uur in een particuliere kliniek verblijven.

Specialisten in ziekenhuizen lopen volgens de NRPK-woordvoerster vaak aan tegen de beperkte beschikbaarheid van de operatiekamer en de regeltjes van het ziekenhuis. Een kliniek is op dit gebied volgens haar "veel plezieriger" omdat de operatiekamer klaar staat en de bureaucratie veel kleiner is.

De particuliere klinieken waren eerst voornamelijk het terrein van de niet-verzekerde zorg als plastische chirurgie. Gezien de nieuwe wettelijke mogelijkheden verwacht de NRPK dat meer artsen het ziekenhuis zullen verruilen voor de eigen praktijk in de kliniek. "Het gaat nu komen."

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) denkt niet dat er een grote vlucht van specialisten naar de privé-klinieken zal zijn, omdat het voor hen niet leuk is om aan de lopende band bijvoorbeeld staaroperaties te doen. Sommige specialisten gaan voor een deel van de week in een privé-kliniek aan de slag, maar het komt bijna niet voor dat ze volledig overstappen.

Ook de Orde van Medisch Specialisten spreekt nog niet van een "massale overstap". "Het is een logische ontwikkeling die volgt op de verruiming van de mogelijkheden", zegt een woordvoerster. Hoeveel specialisten de overstap hebben gemaakt, kon ze niet zeggen. Ook volgens haar combineren veel specialisten hun werk in het ziekenhuis met een loopbaan in een privé-kliniek.

Voor ziekenhuizen hoeft de ontwikkeling volgens de orde niet negatief uit te pakken, als de financiering maar goed aansluit op de nieuwe situatie. Als de ziekenhuizen door de verplaatsing van goedkope standaardoperaties naar privé-klinieken blijven zitten met de ingewikkelde en dure ingrepen, moeten ze daar ook voor betaald krijgen, meent de orde. De NVZ sluit zich daarbij aan en benadrukt vooral dat de spreiding van acute zorg gegarandeerd moet blijven.