WILLEMSTAD - De nieuwe Antilliaanse minister-president E. Ys vindt het voorstel van het CDA om de Antillen een provincie van Nederland te laten worden onacceptabel. De argumentatie van het CDA, dat de Antillen niet in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken, ervaart Ys als beledigend.

Volgens Ys is het onzin te beweren dat de Antillen niet in staat zijn gebleken hun problemen, zoals werkloosheid, drugshandel, het financiële wanbeheer en slechte gezondheidszorg op te lossen.

"Hier ben ik het absoluut niet mee eens. De Antillen hebben in de afgelopen jaren heel hard gewerkt om orde op zaken te stellen. Op economisch terrein bijvoorbeeld zijn zware bezuinigingsmaatregelen getroffen."

"Vele ambtenaren zijn ontslagen, de arbeidsmarkt is geflexibiliseerd en de marktprotectie is afgeschaft. Ook op de andere terreinen hebben wij laten zien dat we onze problemen wel degelijk kunnen en willen aanpakken", aldus Ys.

Verbaasd

Hij is zeer verbaasd over de uitlatingen van het CDA. "De Nederlandse Antillen hebben zelfbeschikkingsrecht en dat is door Nederland in het verleden uitdrukkelijk erkend", aldus Ys. "Juist dankzij dit zelfbeschikkingsrecht is het uitgesloten dat Nederland eenzijdig wijzigingen kan aanbrengen in de staatsrechtelijke relatie die bestaat met de Antillen", aldus de nieuwe premier. Hij vindt het een gebrek aan respect dat het CDA meent hieraan te kunnen tornen.

Het overgrote deel van de Antillianen voelt er niets voor een provincie van Nederland te worden. De politieke partij C'93 die bij de afgelopen verkiezingen hiervoor pleitte, kreeg slechts 3,5 procent van de stemmen. Volgens Ys is een wijziging van de staatkundige verhoudingen binnen de Antillen wel onafwendbaar, nu

Sint Maarten heeft aangegeven uit het staatsverband te willen stappen. Ys zegt te hopen op een positieve en constructieve opstelling van Nederland in deze discussie.