MAASTRICHT - Als de politie opvallend aanwezig is in uitgaansgebieden, dan roept dit onder stappers een gespannen sfeer op. Ook hard optreden door portiers draagt hieraan bij. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder plegers en slachtoffers van uitgaansgeweld.

Ondanks de agressie die meer blauw op straat blijkbaar oproept, zijn de onderzoekers J. van der Linden en R. Knibbe niet tegen de aanwezigheid van politie in uitgaansgebieden. Wel zou de 'sterke arm' naar een meer vriendelijke manier moeten zoeken om de stappers tegemoet te treden.

Uitgaansgeweld heeft de afgelopen jaren meerdere doden geëist. Bij het onderzoek in opdracht van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport was er speciaal aandacht voor de rol van drank- en druggebruik bij het geweld.