UTRECHT - De griepprik beschermt niet alleen ouderen, maar ook volwassenen onder 65 jaar en kinderen die het vaccin krijgen aanbevolen. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Centrum Utrecht (UMC), waarin ruim 75.000 patiënten werden gevolgd tijdens de griepepidemie van 1999-2000. De resultaten worden maandag gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine.

Het onderzoek is gedaan op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen. Het UMC is in 1999 begonnen met het landelijke onderzoek waarbij ruim 75.000 personen die de griepprik kregen aanbevolen door de huisarts, werden gevolgd tijdens de griepepidemie. De resultaten van het onderzoek laten zien dat griepvaccinatie de complicaties van griep in aanzienlijke mate bij alle leeftijdsgroepen kan voorkomen.

Hartziekten

Eerdere onderzoeken toonden al aan dat de griepprik acute long- en hartziekten en sterfte in aanzienlijke mate kan voorkomen bij ouderen boven de 65 jaar. Bij de groep die jonger is dan 65 jaar en een risicoziekte heeft, blijft de vaccinatiegraad achter.

"Dit onderzoek toont bij risicopatiënten onder de 65 jaar aanmerkelijke effecten van de griepprik aan bij sterftecijfers en ziekenhuisopnames vanwege long- of hartziekten", zeggen onderzoekers E. Hak en E. Buskens, klinisch epidemiologen bij het UMC. Volgens de onderzoekers kunnen de bevindingen een aansporing zijn voor volwassenen onder de 65 jaar om zich te laten vaccineren.

Complicaties

Jaarlijks worden tienduizenden personen in het ziekenhuis opgenomen met complicaties van griep. Elk jaar overlijden hierdoor ongeveer 2000 mensen.Alle vijfenzestigplussers, jongeren en volwassenen onder de 65 jaar met een risicoziekte, zoals hart- en longaandoeningen of diabetes, krijgen het advies zich te laten vaccineren.