DEN HAAG - Gedetineerden zijn ontevreden over de manier waarop zij de dag moeten doorbrengen. Ze klagen over de eentonigheid van het bajesleven, de verveling in het weekend en het te lange verblijf in de cel. Dit staat in een maandag verschenen onderzoek van het ministerie van Justitie naar de beleving van gedetineerden in het gevangeniswezen.

Gedetineerden in de huizen van bewaring zijn het minst tevreden. De overgrote meerderheid van hen vindt de tijd die ze in de cel moeten doorbrengen, veel te lang. Over de activiteiten die de inrichting aanbiedt, zoals arbeid, recreatie en sport, zijn de gevangenen op zich wel tevreden.

Gevangenisregime

Vorig najaar werd het versoberde gevangenisregime ingevoerd. Gedetineerden kunnen sindsdien minder uren aan activiteiten besteden en moeten meer uren 'achter de deur' doorbrengen. De Staat wil met de bezuinigingen vooral personeelskosten besparen.

Over het delen van een cel zijn de meeste gedetineerden ronduit negatief. Degenen die er zelf ervaring mee hebben, laten zich daar echter neutraal over uit. De gevangenen zijn over het algemeen ook niet juichend over de inspanningen van de inrichting om hen voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Maar het nut van bepaalde cursussen en opleidingen zien ze toch wel in.

Veiligheid

Positief zijn de uitkomsten over onder meer het gevoel van veiligheid in de inrichting en de contacten met het personeel en medegedetineerden. Velen melden dat op hun afdeling drugs wordt gebruikt, maar een beperkt deel heeft daar ook last van. Ze zijn er meer door verontrust dat ze in de inrichting niet langer buiten de cel mogen roken.

Voor het onderzoek werden 13.000 gedetineerden benaderd. Alle huizen van bewaring, gevangenissen en (beperkt) beveiligde inrichtingen voor zowel mannen als vrouwen deden mee. Bijna de helft van de benaderde gevangenen reageerde.