MAASTRICHT - Ongeveer een kwart van de touringcars van en naar wintersportplaatsen is in overtreding. Tegen 22 van de 85 chauffeurs van tijdens het weekeinde aangehouden bussen is proces-verbaal opgemaakt.

Dat bleek vrijdag en zondag bij controles door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat samen met het Korps Landelijke Politiediensten op de A2 bij Maastricht.

De chauffeurs hielden zich wel aan de verplichte rij- en rusttijden. Maar zes keer was bij een bus de snelheidsbegrenzer te hoog ingesteld, driemaal werkte de tachograaf niet goed en negen keer waren de registratiebladen op die tachograaf niet goed gebruikt. Ook konden drie chauffeurs de verplichte geneeskundige verklaring niet overleggen en eenmaal beschikte de ondernemer niet over de juiste lijndienstvergunning.

Oververmoeid

De Inspectie voerde de controle uit omdat in het verleden een aantal ernstige ongevallen zijn geweest, vaak veroorzaakt door oververmoeide chauffeurs of door het niet houden aan andere veiligheidsregels. Er komen dit jaar meer van dit soort controles.

Internationaal

Dat gebeurt in internationaal verband. De verschillende inspecties in de EU wisselen onderling de gegevens uit en rapporteren die aan de Europese Commissie.