HAARLEM - In Haarlem zijn bijna vijftig daklozen hun uitkering kwijtgeraakt vanwege een aanscherping van de Bijstandswet. Enkele maatschappelijke organisaties hebben vrijdag in een brief aan het stadsbestuur van Haarlem gevraagd dit beleid te herzien.

Daklozen krijgen in Haarlem sinds enkele maanden op grond van het nieuwe beleid pas een uitkering als ze een postadres hebben én hun vaste verblijfplaats opgeven. Dat laatste is in de praktijk soms onmogelijk, omdat zwervers van de ene naar de andere plek trekken. De dakloze verliest in dat geval zijn uitkering.