Het privé-kinderziekenhuis van het Vaticaan bracht de gezondheid van jonge patiënten in gevaar door vergaande pogingen om de instelling winstgevend te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van persbureau AP, waarvan de bevindingen maandag zijn gepubliceerd.

Het Bambino Gesu-kinderziekenhuis is het pediatrische paradepaard van het Vaticaan: het beroept zich op "een reputatie als een centrum van excellentie" en staat inderdaad bekend als een hoeksteen van de Italiaanse gezondheidszorg.

Uit onderzoek van AP blijkt dat de leiding van het ziekenhuis tussen 2008 en 2015 zijn focus verlegde naar het winstgevend maken van een vaste verliespost. Dat leidde echter tot een teruggang van de kwaliteit van de zorg, wat niet zonder ernstige gevolgen bleef voor jonge patiënten. 

Het persbureau ontdekte onder andere dat overbezetting en slechte hygiëne bijdroegen aan het opduiken van dodelijke infecties, waaronder een uitbraak van een antibiotica-resistente bacterie op de kankerafdeling, die 21 maanden duurde en acht kinderlevens eiste.

Verder werd er te stringent bezuinigd op medische hulpmiddelen. Zo werden er goedkope naalden besteld die afbraken als ze werden ingebracht in kleine aderen en werden patiënten na operaties te snel uit hun verdoving gehaald om de doorvoer te verbeteren.

Geheim onderzoek

Begin 2014 sloegen doktoren en verplegers in het Bambino Gesu al alarm: de juiste procedures werden niet meer gevolgd en veiligheidsprotocollen werden genegeerd. Het Vaticaan reageerde op de ontevredenheid door een geheim intern onderzoek van drie maanden uit te voeren.

Uit getuigenverklaringen en documenten kwam naar voren dat de missie van het "ziekenhuis van de paus" uit zicht was geraakt en "vandaag de dag meer draaide om het maken van winst dan om het zorgen voor kinderen". Veel van de praktijken die uit het onderzoek van AP naar voren kwamen werden al in 2014 vastgesteld.

Het rapport van de onderzoekers werd nooit openbaar gemaakt. Sommige van de aanbevelingen werden uitgevoerd, andere niet. In 2015 liet het Vaticaan een tweede onderzoek uitvoeren. Na een bezoek van drie dagen aan het ziekenhuis werd geconcludeerd dat er helemaal niets mis was.

'Lasterlijk'

Het ziekenhuis trekt de bevindingen van AP in twijfel en dreigt met juridische stappen. Volgens Bambino Gesu is het onderzoek gebaseerd op informatie die "op sommige fronten verkeerd is, op andere fronten lijdt onder een ernstig gebrek aan onderbouwing en twee jaar over de datum is, maar die bovenal klinisch onwaarschijnlijk is en lasterlijk op een moreel en ethisch niveau."

Het Bambino Gesu wordt bekostigd door Italiaanse belastingbetalers, maar bevindt zich op het grondgebied van een andere staat - Vaticaanstad - en valt daardoor onder dezelfde wettelijke regelingen als een ambassade. Dit betekent dat het niet onderhevig is aan dezelfde inspecties waar andere Italiaanse ziekenhuizen aan worden onderworpen. Het privéziekenhuis maakt geen financiële of sterfcijfers openbaar. 

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid beloofde eind vorig jaar een onderzoek in te stellen, maar een woordvoerder zei in juni dat hij geen verdere informatie had, omdat het ziekenhuis toebehoort aan het Vaticaan.

Het Vaticaan ontkende maandag dat sprake is van "ernstige bedreigingen" voor jonge patiënten, maar zei open te staan voor pogingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, "inclusief meldingen van praktijken die mogelijk niet voldoen aan de standaarden".