DEN HAAG - De onderhandelingen met België over de problemen rond de HSL-Zuid, de snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs via Brussel, vorderen maar moeizaam. Dat valt op te maken uit de summiere informatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Volgens een woordvoerster heeft minister Peijs (Verkeer) donderdagavond een "nuttig vervolggesprek" gehad met de Belgische vice-premier Vande Lanotte. 'Over een aantal weken' praten ze verder. Een akkoord kon nog niet worden bereikt, aldus de woordvoerster die er verder het zwijgen toe deed.