DEN HAAG - Het kabinet zegt snel maatregelen te zullen nemen om de bescherming van ernstig bedreigde allochtone vrouwen in de noodopvang te verbeteren. Het gaat om vrouwen die vrezen voor eerwraak, geweld van familieleden, omdat zij de eer van de familie zouden hebben bezoedeld.

Minister Donner van Justitie zal hierover zo spoedig mogelijk gaan praten met de Federatie Opvang en gemeenten. Daarmee hield hij een motie van treurnis, die VVD-Kamerlid Hirsi Ali voor hem in gedachten had, van zich af.

Unaniem

De bewindsman deed zijn toezegging donderdag tijdens een ingelast spoeddebat. De Tweede Kamer drong unaniem aan op meer en snellere maatregelen en vond daar in de ochtend te weinig gehoor voor bij Donner en minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Niet uitgevoerd

Ook een oude motie van Hirsi Ali en D66 uit maart vorig jaar, was nog steeds niet volledig uitgevoerd. Daarin werd al om extra beschermingsmaatregelen gevraagd. De afwijzende reactie bleek te berusten op een misverstand, meldden de bewindslieden in het spoeddebat. Verdonk erkende haar vergissing. Ze was niet op de motie ingegaan, omdat zij dacht dat die niet aangenomen was. "Dat was een communicatiefout aan mijn tafel. Het is van mijn kant niet alles zuiver gelopen", aldus de bewindsvrouw. PvdA-Kamerlid Albayrak vroeg Verdonk cynisch of de coördinatie over het eerwraak-dossier "haar boven het hoofd was gegroeid?". Verdonk: "Nee, maar er ging me even geen lichtje branden."

Tijdgebrek

Donner zelf ging helemaal niet meer op de motie in, door tijdgebrek naar hij zei. Uiteindelijk bleek dat de ministers al schriftelijk hadden toegezegd de betreffende motie uit te voeren. De andere partijen hekelden de dreiging die Hirsi Ali opvoerde.

Misverstand

Opmerkelijk genoeg haalde VVD-fractieleider Van Aartsen nog voor het debat de kou uit de lucht. Hij had contact gehad met Donner en Verdonk en sprak van een misverstand. GroenLinks sprak in het debat spottend over "het toverstokje" van Van Aartsen.

Levensgevaar

Aanleiding voor de haast bij de Kamer was de melding van de Federatie Opvang onlangs dat meer dan honderd vrouwen die in opvanghuizen verblijven, toch in levensgevaar verkeren.

Na afloop van het debat zei Hirsi Ali over de bemoeienis van Van Aartsen: "We leven in een coalitiesamenleving. Er is formeel en informeel gepraat." Volgens haar was de motie van treurnis "geen doel op zich", maar een middel om resultaten te bereiken voor de bedreigde vrouwen.