KAAPSTAD - Een Zuid-Afrikaanse rechter heeft donderdag Ferdinandt Mostert schuldig bevonden aan de moord op de Nederlandse studente Marleen Konings in december 2003. De nu 47-jarige gedaagde schoot de vrouw dood op de Tradouwpas nabij het stadje Swellendam in de Kaapprovincie. Rechter Dennis van Reenen achtte Mostert ook schuldig aan roof met verzwarende omstandigheden.

Tegelijkertijd met het proces-Konings diende er ook een zaak tegen Mostert wegens moord op zijn voormalige celgenoot Michael Victor in 1997. De rechter achtte bewezen dat de gedaagde zich ook aan dat misdrijf schuldig had gemaakt. Vrijdag doet de rechter uitspraak over de strafmaat.