DEN HAAG - Tweede-Kamerlid Hirsi Ali van de VVD gaat haar fractie vragen een motie van treurnis in te dienen tegen CDA-minister Donner (Justitie), omdat hij eerwraak volgens haar niet hard genoeg aanpakt. Later donderdagmiddag houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over eerwraak.

Hirsi Ali kondigde haar voornemen aan tijdens een overleg met Donner en minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Het is nog onduidelijk of Hirsi Ali de steun van haar fractie krijgt voor het indienen van een motie van treurnis. Dat is een mildere vorm van afkeuring en heeft bij aanneming dan ook geen consequenties. De fractie wilde eigenlijk geen debat meer op donderdag en het uitstellen tot na het krokusreces volgende week.

Fractievoorzitter Van Aartsen zei donderdag dat het hem gaat om concrete resultaten in de aanpak van eerwraak. Of een motie van treurnis aan het adres van minister Donner daarbij effectief is, wilde hij niet zeggen. De VVD-fractie beraadt zich nu over de eventuele motie.

Land van Ooit

Hirsi Ali zei dat Donner "niet ontwaakt uit het land van Ooit". Volgens haar treedt de minister hard op tegen de dader van eerwraak, waarbij iemand wordt gedood die de eer van de familie heeft bezoedeld. Maar Hirsi Ali wil, net als vrijwel alle andere partijen in de Tweede Kamer, dat de medeplichtigen van het misdrijf worden aangepakt. Vaak zijn dat familieleden van het slachtoffer.

Donner wees erop dat medeplichtigen ook onder het huidige strafrecht vervolgd kunnen worden. Het probleem is volgens hem echter dat de medeplichtigheid moeilijk te bewijzen is. Vorige week had Hirsi Ali al gezegd dat Donner geen enkele consequentie verbindt aan zijn oordeel dat eerwraak onaanvaardbaar is.