AMSTERDAM - De Wallen in Amsterdam worden vanaf begin volgend jaar met zestien camera's in de gaten gehouden. Ook het Nieuwendijkgebied krijgt tien camera's. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakten dit woensdag bekend.

Beide gebieden worden geplaagd door criminaliteit en drugsoverlast. De politie treedt er veelvuldig op. Heel wat veroorzakers van overlast kregen al een tijdelijk straatverbod, maar de problemen blijven aanhouden.

De politie verwacht dat het cameratoezicht een preventieve werking heeft. Ook moeten de camera's de gevoelens van onveiligheid verminderen.

Doel

Het cameratoezicht mag overigens niet ten kost gaan van politie-inzet. Het gaat er om dat met behulp van de camera's de agenten op straat gerichter op pad kunnen. De beelden kunnen ook van dienst zijn bij aangiften en de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Cameratoezichthouders gaan de beelden direct bekijken. Dit zijn geen politiemensen, maar de politie begeleidt hen wel. Ook worden zij net als agenten gescreend en hebben ze geheimhoudingsplicht. De Wet Politieregisters en een speciaal privacyreglement voor cameratoezicht waarborgen daarnaast de privacy van burgers. De burgemeester is hier als korpsbeheerder verantwoordelijk voor.

1,65 miljoen

De kosten van het project bedragen 1,65 miljoen euro. Het meeste geld gaat zitten in de aanschaf van de apparatuur en het aanleggen van kabels. Het project duurt twee jaar. Een extern bureau voert na een jaar een evaluatie uit. In de evaluatie wordt de mogelijke verplaatsing van problemen naar andere plekken in de stad zonder camera's meegenomen.