AMSTERDAM - Streekbussen vervoeren steeds minder mensen. In twee jaar tijd is het gebruik van het streekvervoer met 35 procent gedaald. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in een interne notitie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het toenemende autobezit is volgens de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), die de notitie opstelde, de belangrijkste oorzaak van de dalende passagiersaantallen. Ook bejaarden, vroegere grootgebruikers van de bus, pakken steeds vaker de auto.

De AVV geeft ook alternatieven. Zo zouden bussen alleen kunnen rijden als passagiers zich aanmelden of kunnen goedkope taxi's de functie van de bussen kunnen overnemen.