DEN HAAG - Om Nederland beter bestuurbaar te maken moeten de huidige twaalf provincies worden opgeheven. Ze moeten plaatsmaken voor vier landsdelen, die samen dertig regio's tellen.

Dat staat volgens een betrouwbare bron in het nog vertrouwelijke rapport 'De leidende burger', dat een PvdA-commissie onder leiding van de Leidse hoogleraar Andeweg heeft opgesteld. Het rapport wordt donderdag gepresenteerd. Volgens de commissie is de verandering nodig omdat de afstand tussen burger en provinciebestuur te groot is.

De commissie stelt ook voor om de Eerste Kamer samen te voegen met de Raad van State. De Eerste Kamer moet nu de besluiten van de Tweede Kamer controleren, maar stelt zich vaak ook politiek op. Ze kan daarom beter samengaan met de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, oordeelt de commissie.