LEEUWARDEN - De zoutwinning door Frisia in Noordwest-Friesland blijft voorlopig stilliggen omdat de bodem in het gebied te snel daalt. De drie betrokken gemeenten, het Friese waterschap Wetterskip Fryslân en de provincie Friesland hebben dat woensdag in Leeuwarden besloten.

Dinsdag stelde het Friese waterschap dat de zoutwinning moet stoppen, wil de waterhuishouding in Noordwest-Friesland op niveau blijven. De bodem is rond het dorpje Sexbierum al 32 centimeter gedaald. Een maximale daling van 35 centimeter is toegestaan. Het waterschap verwacht dat de grens door natuurlijke daling sowieso wordt doorbroken.

De betrokken partijen hebben woensdag besloten voorlopig geen vergunning aan Frisia te verstrekken voor het winnen van 200.000 ton zout, zoals het bedrijf had gevraagd. De komende maand wordt daardoor geen zout gewonnen.

In die tijd wordt onderzocht hoeveel de bodem zonder zoutwinning daalt. De provincie, het waterschap, de gemeenten, Frisia en het ministerie van Economische Zaken zitten eind maart om de tafel om de resultaten van dat onderzoek te bespreken.