BRUSSEL - De Belgische voedselautoriteiten hebben een vetsmelterij en varkensslachterij tijdelijk gesloten, wegens de aanwezigheid van te hoge concentraties gevaarlijke pcb's. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid. De tijdelijke blokkade van de twee bedrijven is genomen uit voorzorg.
FAVV

De vetsmelterij merkte zelf de aanwezigheid van pcb op in een partij zogeheten bruine vetten. De hoeveelheid pcb in het gesmolten bruine vet bevindt zich nog wel onder de toegestane limiet. De grondstof is afkomstig van een slachterij, die materiaal aanleverde dat wel meer pcb bevatte dan wettelijk is toegestaan. Daarop is het FAVV ingelicht, dat de bedrijven tijdelijk heeft gesloten en verder onderzoek laat verrichten.

Het FAVV geeft de namen van de bedrijven niet prijs. In 1999 leidden te hoge pcb-concentraties in gesmolten vet tot de dioxine-kwestie, waarbij supermarkten hun rekken leeg moesten halen, wegens de mogelijke aanwezigheid van giftige stoffen in onder meer eieren en daarop gebaseerde producten als mayonaise. Deze kwestie leidde kort daarop tot zwaar verlies voor de rooms-rode coalitie van premier Dehaene bij de verkiezingen van juni 1999.