DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met de uitvoering van tal van aangekondigde maatregelen tegen het terrorisme. Het mogen geen papieren plannen blijven. De partijen maken zich ernstige zorgen over de radicalisering van vooral jonge moslims.

Het CDA en de VVD, voor het eerst, prijzen de voortvarendheid van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken). Meer verdeeldheid is er nu bij de andere partijen.

Twijfel

Dat bleek woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de plannen die het kabinet heeft uitgewerkt sinds de moord op Theo van Gogh in november. Unanieme steun is er voor de uitbreiding van de opsporingsdiensten. De PvdA, SP, GroenLinks en D66 twijfelen bij enkele maatregelen echter aan de effectiviteit of vinden die te ver gaan. De LPF en de Groep Wilders willen op sommige punten juist verder gaan en nu meer actie zien.

Vijf jaar

Coalitiepartij D66 wil dat de vergaande bevoegdheden tegen het terrorisme voor maximaal vijf jaar gaan gelden. De politiek moet daarna over verlenging beslissen. Ook de SP wil een beperkte periode, omdat de partij niet wil dat het verband met het terrorisme verloren gaat en de bevoegdheden vermengd raken in het normale strafrecht.

PvdA

De PvdA hekelt de bestuurlijke chaos bij de terreurbestrijding, waarop de commissie-Havermans onlangs heeft gewezen. "We kunnen er nog zoveel geld in steken, maar als de manier van aansturing en de schotten blijven staan, zijn het paarlen voor de zwijnen", zei PvdA-leider Bos.

Hoe het dan wel moet, maakte hij niet duidelijk. Ook wilde Bos nog geen oordeel vellen over de plannen van het kabinet, tot ergernis van onder anderen Verhagen (CDA), Halsema (GroenLinks) en Dittrich (D66). De PvdA wil wachten op de wetsvoorstellen en kijken of die voldoen aan haar eisen voor zorgvuldigheid en controle van diensten en de nieuwe bevoegdheden.

Ergernis

VVD-fractieleider Van Aartsen zei juist dat hij zich heeft geërgerd aan mensen die beweren dat het kabinet de rechtsstaat ondermijnt. "Geen gewone burger hoeft er bang voor te zijn dat de politie zijn huis binnenstormt. We moeten de zaken niet omdraaien. De democratie is in gevaar door lieden die een kleine minderheid vormen, zoals Mohammed B. en de zijnen."

Wilders

Eerdmans en de Groep Wilders vinden dat er nog te weinig concreets gebeurt: er is nog geen radicale moskee gesloten of kwalijke stichting ontbonden. Ook op internet staan nog tal van extremistische oproepen en documenten. Zij willen daden, zoals het oppakken van de ongeveer 150 radicale moslim-extremisten die de veiligheidsdiensten nu al extra in de gaten houden.

Melden politiebureau

De andere partijen vinden dat veel te ver gaan. CDA en VVD kunnen zich vinden in het voorstel dat extremistische types zich periodiek op het politiebureau moeten melden. Zij denken dat dit hinderlijk storen kan verhinderen dat zij werkelijk tot misdaden komen. SP, GroenLinks, D66 en Wilders vinden dat naïef of overbodig. Dittrich wees erop dat het om mensen gaat die de Nederlandse autoriteiten verachten. In bedoelde kringen kan verplichte melding volgens hem zelfs statusverhogend werken.

D66 en GroenLinks zijn verder tegen het strafbaar stellen van de verdediging van gepleegde misdrijven, de zogeheten apologie. Als het gaat om opruiing en haatzaaien, is dat volgens hen al strafbaar volgens de huidige wet.