WASHINGTON - In Europese landen bevinden zich veel meer nucleaire wapens dan deskundigen tot nu toe aannamen. Het zou volgens de New York Times van woensdag gaan om circa 480 kernkoppen, het dubbele van het aantal waar kenners tot voor kort van uitgingen.

De atoomwapens zijn onder Amerikaans toezicht opgeslagen op acht strengbeveiligde bases in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Turkije. De plaatsing is geregeld met geheime verdagen, aldus het dagblad, dat zich baseert op een nieuwe studie van de milieuorganisatie Natural Resources Defense Council.

De bevindingen van de Amerikaanse activisten worden in de krant weersproken door een anonieme hoge Amerikaanse legerfunctionaris. Die stelt dat de VS het aantal kernwapens in Europa de afgelopen jaren 'aanzienlijk' hebben teruggebracht. Volgens de zegsman bevinden zich in Europa momenteel ongeveer tweehonderd nucleaire projectielen.

Geheime documenten

De opsteller van het rapport, de kernwapendeskundige Hans Kristensen, stelt echter dat voorheen geheime documenten, commerciële satellietfoto's en andere gegevens zijn stelling onderbouwen.

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, in het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw, bevonden zich in Europa circa 7300 Amerikaanse kernkoppen voor de korte afstand. In de jaren tachtig en negentig is dat aantal sterk teruggebracht. De overgebleven projectielen in Europa zijn B61-bommen, die door gevechtsvliegtuigen kunnen worden afgeworpen. Ze zijn minder krachtig dan kernwapens voor de lange afstand die vanaf de grond of onderzeeërs worden afgevuurd.