AMSTERDAM - Veel meer kinderen dan tot nu toe werd aangenomen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling. Het gaat mogelijk om honderdduizenden kinderen. Totnogtoe werd uitgegaan van vijftig- tot tachtigduizend mishandelde kinderen per jaar. Dat zegt de speciale regeringscommissaris voor het jeugdbeleid Steven van Eijck woensdag in De Telegraaf.

"We reageren in Nederland vaak op incidenten, maar de cijfers geven aan dat het beleid echt anders moet. Er moet eerder gesignaleerd en ingegrepen worden als er iets mis is", zegt Van Eijck. Hij werkt momenteel met Operatie Jong aan het in kaart brengen van de problemen in het jeugdbeleid.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kreeg in 2003 28 duizend meldingen, 13 procent meer dan een jaar eerder. Zesduizend van die meldingen betroffen kinderen tussen 0 en 2 jaar. Van Eijck vermoedt dat lang niet alle incidenten worden gemeld. Zo'n 900 duizend kinderen onder de 12 jaar leven in een gezin waarvan een van de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft. Zo'n honderdduizend kinderen zijn jaarlijks getuige van huiselijk geweld.

Onder kindermishandeling wordt verstaan elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige actie van fysieke, psychische of seksuele aard.