PARIJS - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice heeft de Europese landen dinsdag opgeroepen een 'nieuw hoofdstuk' te openen in de relatie met de Verenigde Staten.

Tijdens een toespraak in Parijs vroeg Rice Europa de "meningsverschillen uit het verleden" opzij te schuiven en samen te werken aan de bevordering van de vrijheid in de hele wereld. De minister kwam eerder dinsdag in Frankrijk aan voor een officieel bezoek.

Frankrijk

Rice deed alle moeite om de overeenkomsten in waarden tussen Frankrijk en de VS te benadrukken. Beide landen stonden twee jaar geleden nog lijnrecht tegenover elkaar toen het ging om de Amerikaanse plannen voor een aanval op Irak. Frankrijk was fel tegen de Amerikaanse opstelling.

In haar eerste grote toespraak sinds haar benoeming deed Rice heel erg haar best om de meningsverschillen uit het verleden bij te leggen die de transatlantische relaties nogal hebben verzuurd. Zij verklaarde dat "Amerika bereid is met Europa samen te werken en dat Europa bereid moet zijn tot coöperatie met de VS". Volgens de minister zal "de geschiedenis ons niet beoordelen op onze meningsverschillen, maar op wat wij samen hebben bereikt".

Berlijnse Muur

De gemeenschappelijke waarden van de VS en Europa hebben het volgens haar in het verleden ook mogelijk gemaakt tirannie af te schaffen en vrijheid en democratie te bevorderen, zei Rice. Zij verwees naar de val van de Berlijnse Muur en de ontwikkelingen in de richting van vrede op de Balkan en in Afghanistan. "Onze grootste prestaties liggen nog voor ons", verwees zij naar de toekomst. Wel maakte zij duidelijk dat Washington Europa als partner ziet en niet als tegenwicht voor de macht van de VS.

Midden-Oosten

Rice zei verder dat de VS en Europa samen Irak moeten helpen om democratische politieke hervormingen door te voeren en de economie weer op te bouwen.

De poging om de meningsverschillen tussen beide werelddelen te herstellen werd begeleid door een oproep om samen te werken aan democratisering van het Midden-Oosten. De landen die "aan de juiste kant, die van de vrijheid" staan, hebben volgens de Amerikaanse minister de plicht andere landen op hun weg naar vrijheid te helpen. De situatie van dit moment in de Arabische wereld is volgens haar onaanvaardbaar. "De Arabische volkeren verdienen een betere toekomst. Helaas sluiten wij in het westen de ogen daarvoor."

Israël en Palestijnen

De Amerikaanse minister toonde zich positief over de uitkomsten van de top tussen Israël en de Palestijnen dinsdag. Zij noemde de ontmoeting "een belangrijke stap voorwaarts" en zei dat beide partijen de kans op vrede nu moeten grijpen.