NIJMEGEN - De Nijmeegse politie heeft dinsdag besloten 37 parkeerbonnen, die zijn uitgeschreven tijdens de voetbalwedstrijd NEC - FC Utrecht vorige week zondag, in te trekken. Gebleken is dat de politie vermeende foutparkeerders ten onrechte heeft bekeurd.

Bij thuiswedstrijden van NEC parkeren automobilisten hun wagens in de bermen van de wegen langs en door het Goffertpark, waar het NEC-stadion is. De politie probeert dit parkeergedrag aan banden te leggen. Vorige week zondag kreeg iedereen die langs een bepaalde weg in de berm had geparkeerd een bon. Maar nader onderzoek naar aanleiding van een boze brief van een bekeurde NEC-fan heeft uitgewezen dat de politie fout zat, zei de woordvoerder.\

Groenstroken

De politie heeft vastgesteld dat groenstroken en bermen wettelijk tot de rijweg behoren. Dat is vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Parkeren is geregeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Dit reglement zegt onder meer dat parkeren is toegestaan op elke weg waarvoor geen parkeerverbod geldt. Bepalingen die een lagere overheid opneemt in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), mogen daar nooit strijdig mee zijn.

Voetbalwedstrijden

En dus kan de gemeente niet zomaar bepalen dat er tijdens voetbalwedstrijden niet op groenstroken in het park geparkeerd mag worden, aldus de politiewoordvoerder. Tegengaan van dat voor de omwonenden hinderlijke gedrag is alleen mogelijk door voor alle betrokken wegen een parkeerverbod in te stellen of door fysieke maatregelen te nemen, die parkeren onmogelijk maken.

Bekeuringen

De Nijmeegse politie zoekt nu alle bekeuringen op die de laatste tijd zijn uitgeschreven in vergelijkbare situaties en trekt die in. Mensen die al een acceptgiro voor zo'n bekeuring hebben ontvangen, kunnen op de gebruikelijke wijze bezwaar maken bij de officier van justitie. Wie in het verleden al eens een bon heeft betaald voor eenzelfde parkeerovertreding, heeft pech gehad. Dergelijke beschikkingen kunnen na afhandeling niet meer worden ingetrokken.