DEN HAAG - De beoogde coalitiepartners CDA, LPF en VVD willen een speciale organisatie optuigen die als taak krijgt uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit te zetten. Dat hebben de onderhandelaars Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) dinsdag afgesproken.

Het trio sprak drie uur lang onder leiding van informateur Donner over het asielbeleid. Aan onderwerpen op het gebied van veiligheid, zoals uitbreiding van het aantal agenten, zijn ze niet toegekomen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden vaak niet het land uitgezet, maar blijven hier als illegaal. De nieuw op te richten organisatie zou dat moeten tegengaan. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van wat Balkenende noemde ,,controleerbare ruimte''.

De drie onderhandelaars spraken over een doelmatiger asielbeleid en verkorting van procedures om te voorkomen dat asielzoekers jaren moeten wachten voor ze weten waar ze aan toe zijn. Ook willen de onderhandelaars strenger optreden tegen mensen die zonder paspoort ons land binnenkomen.

Daarnaast willen ze bezien of de leeftijdsgrens van kinderen bij gezinshereniging omlaag kan. Gedacht wordt aan verlaging van achttien naar twaalf jaar.

Ook wordt overwogen om illegaal verblijf in ons land strafbaar te stellen.