DEN HAAG - CDA en PvdA zijn verbaasd over het verzet van D66 tegen twee maatregelen om terrorisme tegen te gaan. D66-fractieleider Dittrich zei zondag dat de meldingsplicht van verdachten op politiebureau's en het verbod op verheerlijking van geweld, hem te ver gaan.

Hij ziet er het nut niet van in en vindt ze niet effectief. GroenLinks is blij met de wending van D66. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van het terrorisme.

Verbazingwekkend

Het CDA noemt de draai verbazingwekkend en ook de PvdA vindt het een beetje raar dat D66 zich nu opeens verzet. "De vorige keren was Dittrich het er wel mee eens. In de laatste brief staan amper nieuwe maatregelen, maar gaat het om een uitwerking van eerdere voorstellen", zegt PvdA-Kamerlid Wolfsen.

De PvdA is niet principieel tegen de voorstellen van het kabinet, maar houdt een slag om de arm. "We willen eerst weten hoe de voorstellen er precies uitzien."

CDA-fractieleider Verhagen wees er op Radio-I op dat het kabinet nu precies doet waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd, vlak na de moord op Theo van Gogh begin november. "Ook Dittrich was het eens met maatregelen om voorbereiding van terreurdaden te verstoren en op te treden tegen moskeeën die kwalijke boeken verspreiden."

Consistentie

Verhagen is verbaasd en vindt dat van een regeringspartij een zekere consistentie mag worden verwacht.

GroenLinks is daarentegen "blij dat D66 gevoelig is voor de argumenten van GroenLinks", zegt fractieleidster Halsema. Het valt haar wel tegen dat D66 hier als coalitiepartner geen gewicht aan wil geven binnen het kabinet. "Schijnbaar is de gekozen burgemeester voor D66 meer waard dan de burgerlijke vrijheden."

Vergaande voorstellen

Halsema doelt op de frictie tussen D66 en CDA over deze kwestie. Ook de PvdA gaat volgens haar te snel door de bocht met de vergaande voorstellen van het kabinet.

Dittrich zei maandagavond niets van de kritiek op zijn uitlatingen te begrijpen. "Ik neem helemaal geen afstand van eerdere voorstellen van het kabinet. De meldingsplicht voor mensen die van terrorisme verdacht worden is een nieuw element. Ik ben daartegen omdat ik denk dat die maatregel niet effectief is, en zelfs contraproductief kan werken."

Motie

Dittrich, die erop wijst dat zijn fractie het overgrote deel van de kabinetsvoorstellen wel steunt, zal woensdag in een debat met de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) een motie indienen om de meldingsplicht van tafel te krijgen. Ook het kabinetsplan om het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen, wijst hij af omdat hij het in strijd acht met de vrijheid van meningsuiting.