DEN HAAG - De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, J. de Wijkerslooth (OM), legt per 1 juni zijn functie neer. Hij wordt per 1 september hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Leiden. Minister Donner van Justitie wil procureur-generaal H. Brouwer voordragen als opvolger van De Wijkerslooth.

Raad van State

De Wijkerslooth zou volgens onbevestigde berichten deel gaan uitmaken van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van wetgeving. Een woordvoerder van de Raad van State kon het nieuws niet bevestigen. Bij de aanwijzing van de leden, waarvoor de Raad zelf een aanbeveling doet, wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op het terrein van wetgeving, bestuur en rechtspraak. De Raad van State bestaat uit een vice-president en maximaal 28 staatsraden die door de regering voor het leven worden benoemd.

De Wijkerslooth is sinds 1 april 1999 voorzitter van het college van procureurs-generaal, de hoogste geleding van het OM. In juni van dat jaar trad de nieuwe wet op de rechterlijke macht in werking. Daarin staat dat de voorzitter van het college van procureurs-generaal voor drie jaar wordt benoemd. Die periode kan één keer worden verlengd.

Veranderingen

De Wijkerslooth, die A. Docters van Leeuwen als collegevoorzitter opvolgde, heeft de hand gehad in enkele belangrijke veranderingen binnen het OM. Onder zijn aanvoering zijn het landelijk parket, het functioneel parket en de nationale recherche opgericht.

De 'super-pg' zag de productie van het OM zowel kwalitatief als kwantitatief verbeteren. De schuldigverklaringen van verdachten bij de rechtbank zijn tot circa 95 procent gestegen, zaken blijven minder lang liggen en het aantal sepots is gedaald.

De Wijkerslooths opvolger Brouwer trad vorig jaar aan als procureur-generaal. Het college telt vier leden, inclusief de voorzitter. Brouwer was sinds 1999 president van de rechtbank in Utrecht. Van 1996 tot 1999 was hij hoofdofficier van justitie in Leeuwarden.