LOS ANGELES - Het was een van de raadselen rond de Tweede Wereldoorlog. Hoe slaagde de veroordeelde nazi Hermann Göring erin zichzelf te vergiftigen, vlak voor zijn executie? Het blijft vermoedelijk voor altijd een mysterie, maar de nu 78-jarige Herbert Lee Stivers stelt maandag in de Los Angeles Times dat hij Göring de zelfmoordpil gaf.

Alle andere hoofdrolspelers zijn overleden, dus Stivers' bewering is niet meer te bewijzen. Stivers (nu 78) zelf weet het zeker: "Ik gaf hem die pil." Zestig jaar lang zweeg Stivers, uit angst om alsnog te worden vervolgd door het Amerikaanse leger. Op aandringen van zijn dochter zocht hij nu de publiciteit.

Over de zelfmoord van Göring gaan tal van verhalen. Zo zou hij een portie gif hebben bewaard in ofwel zijn holle kies, navel of lichaamsopeningen of onder zijn gekamde haar. Anderen vermoeden dat de zelfmoordcapsule hem is toegespeeld in een stuk zeep of zelfs door zijn vrouw Emmy, tijdens hun allerlaatste zoen.

Volgens Stivers ontliep Göring uiteindelijk de galg, omdat hij als 19-jarige bewaker op het Neurenberg-proces het 'medicijn' in een pen naar de nazi smokkelde. Dat gebeurde op verzoek van een onbekend, leuk, jong meisje dat hij net was tegengekomen. Later begon het hem te dagen dat hij er was ingeluisd.

Op een afscheidsbriefje liet Göring twee weken later weten de capsule "al heel lang" in zijn bezit te hebben. Twee uur na zijn zelfmoord zou Göring, Hitlers rechterhand, zijn opgehangen.