DEN HAAG - De overheid moet paal en perk stellen aan kleine luchtvaartmaatschappijen die tegen stuntprijzen vluchten aanbieden. PvdA-Kamerlid Verdaas vindt dat de overheid moet voorkomen dat te veel avonturiers deze markt betreden.

"Daar waar vliegen een meerwaarde heeft, moet je het de ruimte geven. Maar de stuntvliegers mag je het best wat moeilijker maken", zei Verdaas zondag op Radio 1. Hij zei dat naar aanleiding van de perikelen rond de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Holland Exel van zakenman Erik de Vlieger.

Ingeburgerd

Vliegtuigen als vervoermiddel zijn helemaal ingeburgerd in de ogen van Verdaas. De overheid regelt het vervoer met de auto of trein met heffingen of vervoersconcessies, maar die greep op de luchtvaartsector is veel kleiner. Avonturiers als Dutch Bird en AirHolland konden daardoor eenvoudig hun geluk beproeven. Door bijvoorbeeld eisen aan landingsrechten en jaarrapporten te stellen kan de overheid volgens de PvdA'er ook wat meer in de luchtvaartsector sturen.

Kunstmatig

VVD-Kamerlid De Krom is geen voorstander van het "kunstmatig" inperken van de prijsvechtersmarkt in de luchtvaartbranche. De Europese Unie stelt "voldoende regels" als eisen op het gebied van solvabiliteit voor een nieuwe vliegmaatschappij. Met het bestaande toezicht via de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) moet het Rijk voorkomen dat "allerlei cowboys op de markt komen". De Krom wil in overleg met staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) bekijken, of dat toezicht de laatste jaren goed is uitgeoefend.

CDA

Ook CDA-Kamerlid Haverkamp vindt niet dat het Rijk elke jaarrekening van elke luchtvaartmaatschappij moet controleren. "De taak van de overheid is te voorkomen dat er ongelukken gebeuren omdat ondernemers bijvoorbeeld bezuinigen op het onderhoud van de vliegtuigen. Met economische overwegingen moet de overheid zich niet bemoeien."

Consumentenbond

De CDA'er zou liever zien dat bijvoorbeeld brancheorganisatie ANVR en de Consumentenbond een soort keurmerk voor luchtvaartmaatschappijen ontwikkelen. Consumenten weten dat ze een bepaalde kwaliteit en zekerheid in huis halen, als ze bij een aangesloten maatschappij een vlucht boeken. Als voorbeeld noemt hij de meubel- en aannemersbranche. Als daar een aangesloten bedrijf over de kop gaat, nemen andere keurmerkbedrijven de verplichtingen ervan over.

Holland Exel maakt deel uit van de HollandAviationGroup. De maatschappij ging de afgelopen week in surseance. Dankzij een miljoeneninjectie van touroperator TUI kan de noodlijdende maatschappij de komende maanden doorvliegen.