JAKARTA - Zoenen in het openbaar en ongehuwd samenwonen worden strafbaar in Indonesië. Dat blijkt uit het ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht. Het nieuwe wetboek moet de uit de Nederlandse koloniale tijd stammende wetgeving vervangen. Na 25 jaar is het wetsvoorstel daarvoor klaar, zei woordvoerder Abdul Gani Abdullah van het ministerie van Justitie zaterdag.

Als het ontwerp inderdaag wet wordt, kan zoenen in het openbaar worden bestraft met een celstraf van max

Juristen en mensenrechtenorganisaties vinden dat het ontwerp veel te ver gaat. Zij zijn van mening dat de overheid zich niet moet bemoeien met het privé-leven van de burgers en dat zij de vrijheid van de mensen om uitdrukking te geven aan hun gevoelens niet mag beperken.

Abdullah wees deze kritiek van de hand. Hij zei dat het wetsontwerp aansluit bij de wensen van de bevolking. Het ontwerp wordt aangeboden aan president Susilo. Daarna debatteert het Huis van Afgevaardigden erover.