De Russische wet die 'propaganda' voor homoseksualiteit verbiedt, is discriminerend en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) heeft dat dinsdag geoordeeld.

Het promoten van 'niet-traditionele seksuele relaties' bij minderjarigen is sinds 2013 strafbaar in de hele Russische federatie. Drie homoactivisten waren de straat opgegaan om te protesteren en kregen boetes omdat ze op vlaggen schreven dat homoseksualiteit normaal is.

Russische rechters lieten de boetes in stand, waarop de drie naar het hof in Straatsburg stapten. Dat oordeelt dat de wet weliswaar is bedoeld om minderjarigen te beschermen, maar in strijd is met het verbod op discriminatie en de vrijheid van meningsuiting.

Bovendien worden de vooroordelen tegen homo's erdoor verstrekt en dient de wet "geen legitiem publiek belang". Ten slotte wordt de wet ook nog eens willekeurig toegepast, zo oordeelt het hof.

Schadevergoeding

De drie klagers hadden onder meer aangevoerd dat ze hun seksuele geaardheid moeten verbergen als er een minderjarige in de buurt is. Rusland moet hun respectievelijk 8000, 15.000 en 20.000 euro schadevergoeding betalen.

Zes van de zeven rechters van het mensenrechten onderschreven het arrest, onder wie Jolien Schukking uit Nederland. De Russische rechter Dmitri Dedov had een afwijkende mening.

Het Russische ministerie van Justitie liet weten het niet eens te zijn met de uitspraak en binnen drie maanden in beroep te zullen gaan.