DEN HAAG - Minister Donner (Justitie) verwerpt het idee van Tweede-Kamerlid Hirsi Ali van de VVD om de nieuwe terrorismewet te gebruiken om eerwraak aan te pakken. Volgens de bewindsman is eerwraak geen terrorisme, maar een "gewoon misdrijf", zo zei hij vrijdag in het Radio 1 Journaal.

Donner reageerde daarmee op een interview van Hirsi Ali in de Volkskrant waarin ze zegt dat de overheid eerwraak veel harder moet aanpakken. Justitie moet volgens haar niet alleen optreden tegen de dader, maar ook tegen de families die van plan zijn een vrouw te laten vermoorden, omdat zij de eer van de familie zou hebben bezoedeld.

Jong familielid

Families laten de eerwraak meestal plegen door een jong familielid dat geen zware straf krijgt, stelt Hirsi Ali vast. De familie gaat verder vrijuit. Via de inlichtingendiensten kan ook de familie worden aangepakt, vindt de VVD-politica. Ze wijst daarbij op de nieuwe terrorismewet die het mogelijk maakt om informatie van inlichtingendiensten als bewijs in de rechtszaal te gebruiken.

Ze wil concreet dat deze diensten de families gaan volgen van de honderd vrouwen die in Nederlandse opvanghuizen verblijven en die volgens deze huizen worden bedreigd door mannen die zich op hen willen wreken. Donner is het met Hirsi Ali eens dat eerwraak zo effectief mogelijk moet worden aangepakt, via het strafrecht. Hij is er echter tegen om het begrip terrorisme daarvoor uit te breiden.

Omzichtig

Ook minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) vindt het belangrijk te kijken naar maatregelen tegen eerwraak, maar ze betwijfelt of het daarvoor nodig is de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in te zetten. Ze kondigde aan "heel omzichtig" naar het idee van Hirsi Ali te zullen kijken.

Ook landelijk coördinator eerwraak bij de politie Haaglanden, W. Timmer, ziet niets in het pleidooi van Hirsi Ali. De inbreng van de AIVD heeft volgens hem geen toegevoegde waarde. De inlichtingendiensten hebben hele andere doelen. "Ik heb nog nooit een beroep op die bronnen hoeven doen", zei Timmer eerder deze week tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de kwestie. De Kamer debatteert volgende week donderdag over eerwraak.

Hirsi Ali meent dat met name de harde aanpak van eerwraak in Nederland faalt: de opsporing en vervolging. Minister Donner laat dat liggen, concludeert de politica. "Hij zegt steeds: eerwraak is afgrijselijk, het is onacceptabel. Maar hij verbindt er geen enkele consequentie aan. De Tweede Kamer laat dat gebeuren." "Ik heb me de afgelopen weken verbaasd over hoe het hier gaat. Over grote problemen wordt in zoveel verschillende commissies met zoveel verschillende ministers gepraat dat het nergens mogelijk is het kabinet aan te spreken op de grote lijnen", constateert Hirsi Ali.

"Op deze manier zijn wij niet in staat het kabinet effectief te controleren. We stellen allemaal onze eigen, versnipperde vragen en we worden met een kluitje in het riet gestuurd met pakken papier. We verzuipen in de details van de bureaucratie en we laten dat over ons heen komen. Zo gaat het niet goed met de Tweede Kamer. In plaats van problemen op te lossen, zijn we zelf een maatschappelijk probleem geworden", aldus de VVD-politica.