DEN HAAG - Premier Balkenende heeft donderdagavond een uitspraak over de invoering van de gekozen burgemeester afgezwakt nadat bleek dat de D66-top er gepikeerd over was. D66-vice-premier De Graaf vroeg Balkenende, die op de Amtillen verblijft, onmiddellijk telefonisch om opheldering.

In een interview in het CDA-blad Bestuursforum had de premier zich afgevraagd of het wel verstandig is om de gekozen burgemeester in alle gemeenten tegelijk in te voeren, zoals het kabinet eerder heeft aangekondigd.

Problemen

In gemeenten waar problemen zijn met de in 2002 ingevoerde dualisering (strikte scheiding tussen gemeentebestuur en gemeenteraad) zou beter gewacht kunnen worden, suggereerde hij. "Je kunt kijken bij welke gemeenten de problemen met dualisering het grootst zijn. Dat zou van invloed kunnen zijn op het vraagstuk hoe je omgaat met de gekozen burgemeester."

Misverstand

Na het telefoontje van De Graaf liet Balkenende weten dat er sprake was van "een misverstand". Hij had alleen in "analytische zin" gesproken over de problemen bij de invoering van de gekozen burgemeester, zo liet de premier via een woordvoerder weten.

Vreemd

De Graaf constateerde na zijn gesprek met Balkenende dat de premier "voorstander is van de gekozen burgemeester in alle gemeenten in 2006, zoals eerder door het kabinet is vastgesteld". Ook D66-leider Dittrich, die de eerdere uitlatingen van Balkenende "vreemd" noemde, zei ervan uit te gaan dat de premier nu het kabinetsstandpunt blijft verdedigen.

Wens

De invoering van de gekozen burgemeester is in het regeerakkoord afgesproken op uitdrukkelijke wens van D66, dat hier al sinds zijn oprichting voor strijdt. Over de invoering in één keer zijn daarin geen afspraken gemaakt. CDA en VVD betwijfelen of dat in 2006 al kan.