DEN HAAG - Bij de door de Raad van State afgedwongen herziening van de kabinetsplannen voor de Tweede Maasvlakte zal de burger inspraak krijgen. Het kabinet kiest voor de koninklijke route, zei minister Peijs (Verkeer) donderdag in een spoeddebat in de Tweede Kamer.

De Kamer, op Groenlinks en SP na, was daar tevreden over. Een overgrote meerderheid steunde Peijs' plan van aanpak, ook al kan zij pas half april zeggen hoeveel tijd precies gemoeid zal gaan met de 'reparatiewerkzaamheden'. De bewindsvrouw vreest echter niet dat de uitbreiding van de Rotterdamse haven jaren wordt vertraagd, wat GroenLinks-Kamerlid Duyvendak voorspelde.

Reparatie

Zij wil gelijktijdig met de reparatie van de plannen doorgaan met de voorbereidingen voor de aanleg van de Maasvlakte, samen met provincie, gemeenten en havenbedrijf. "We gaan niet daarmee pas beginnen als de plannen gerepareerd zijn", zei ze na het spoeddebat. "We beginnen in 2006, zo mogelijk eerder, en hopen eerder klaar te zijn dan de geplande (oplever)datum van 2011."

De Raad van State vernietigde vorige week gedeeltelijk de plannen, die voorzien in de aanleg van haventerrein, recreatie- en natuurgebied. Dat viel het kabinet "rauw op zijn dak", zei de ook aanwezige VROM-minister Dekker, maar de grondslag van het besluit is niet aangetast. De Maasvlakte komt er, bezwoer collega Peijs.

Fouten

"Het is mij een raadsel hoe zulke grote fouten gemaakt kunnen worden", wierp christenunie-Kamerlid Slob de ministers voor de voeten. Hij laakte het "gebrek aan zelfreflexie" en de "tamelijk laconieke reactie" van het kabinet op de uitspraak van de Raad. Ook Slob was uiteindelijk content dat het kabinet de koninklijke route ("zo hoort het ook") kiest. Vorige week had het kabinet een inspraakprocedure nog niet voorzien. "Het denken is doorgegaan", verklaarde Peijs.

Vertraging

Volgens GroenLinks kan zo drie tot vier jaar vertraging, beroepsprocedures meegerekend, optreden. Duyvendak opperde een duurzaam alternatief voor investeringen in het Rotterdamse te ontwikkelen en kwam met een motie voor een zogenoemde exitstrategie. Die motie maakt geen kans in de Kamer.

Concurrentiestrijd

SGP-fractieleider Van der Vlies vroeg zich af wat de containerhaven van Rotterdam is geholpen in de concurrentiestrijd met landen als Taiwan met de plannen van GroenLinks om het geld voor de Maasvlakte te stoppen in onderwijs, bedrijfjes en stadsvernieuwing.