DEN HAAG - Buitenlanders die in hun eigen land het toekomstige Nederlandse inburgeringsexamen succesvol willen afleggen, hebben 250 tot 350 uur zelfstudie nodig. Dat schat het ministerie van Justitie, dat de inburgeringstoets donderdag presenteerde.

De overheid stelt geen cursusmateriaal beschikbaar, maar wel een oefenpakket met een documentaire over Nederland op video en drie oefentoetsen. Dat pakket gaat ongeveer 45 euro kosten. Het examen bij de Nederlandse ambassade kost 350 euro per keer.

Voorwaarde

Het beslaat kennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse samenleving. Slagen voor het examen wordt een voorwaarde voor het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf. Ook analfabeten moeten volgens het ministerie in staat zijn om de toets met goed gevolg af te leggen.

Proefpersonen

De norm voor de beoordeling van de taalvaardigheid is gebaseerd op 1200 proefpersonen uit diverse delen van Nederland en met het Nederlands of een andere taal als moedertaal. De norm is opgeslagen in de computer waarnaar de kandidaat moet bellen om het examen te doen. De computer beoordeelt de prestatie van de kandidaat-Nederlanders.

Omstandigheden

Kandidaten kunnen geen bezwaar maken tegen de uitslag van het examen, wel tegen de omstandigheden waaronder het heeft plaatsgevonden. De ambassades zullen ongeveer twintig mensen moeten aannemen om het extra werk te doen dat met de examens gemoeid is. Het ministerie van Justitie, waar integratie onder valt, verwacht dat ongeveer 14.000 migranten per jaar een examen willen afleggen. Het zal vooral gaan om gezinsmigranten uit Turkije, Marokko en Suriname.

Artikel 1

De film van 105 minuten, basis van het examen over de Nederlandse samenleving, komt in dertien talen uit. Ze presenteert Nederland als een klein, dichtbevolkt, overzichtelijk en bovenal democratisch land. Artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, wordt "een van de belangrijkste" onderdelen genoemd.

Ook wordt duidelijk gemaakt dat eerwraak en huiselijk geweld in Nederland uit den boze zijn. Als belangrijke Nederlanders passeren Willem van Oranje, Thorbecke, Anne Frank en prinses Máxima - "de bekendste Nederlander van buitenlandse afkomst" - de revue.

Verdragen

Nederland mag het inburgeringsexamen niet verplicht stellen in EU-lidstaten en landen als de VS, Canada en Japan waarmee het een verdrag heeft. Nederland moet nog uitsluitsel krijgen van de Europese Unie of de exameneis strookt met het associatieverdrag met Turkije.

De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog uitspreken over het wetsvoorstel dat het verplichte inburgeringsexamen in het buitenland mogelijk moet maken. Het ministerie hoopt het examen in de zomer te kunnen invoeren.