DEN HAAG - Veel Nederlanders leven een tot drie jaar korter door luchtvervuiling. Dat stelt het Oostenrijkse onderzoeksinstituut IIASA, zo bleek uit de uitzending van Zembla donderdag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt de onderzoeksresultaten.

Doordat de lucht vervuild is met onder meer fijn stof lopen vele tienduizenden Nederlanders het risico enkele jaren korter te leven, zei H. Diederen van het RIVM.

Hij tekende daarbij wel aan dat de resultaten onzeker zijn. "Er is nog weinig bekend over de langetermijneffecten van luchtvervuiling op mensen."