AMSTERDAM - De verdachten in de zaak rond de moord op de drie Limburgse Hells Angels, de zogeheten Nomads, volharden in hun zwijgzame opstelling.

Aan het begin van de derde dag van het monsterproces, dat plaatsvindt in de justitiebunker in Amsterdam-Osdorp, vroeg rechtbankvoorzitter F. Salomon alle vijftien verdachten hoe zij denken over de beschuldigingen en of zij bereid zijn een verklaring af te leggen.

Alle verdachten ontkennen. Een aantal van hen kwalificeerde de aanklacht van moord op de drie Nomads als "belachelijk". Waarom zij hier zo over denken, zal duister blijven, omdat zij niet wensen te antwoorden op vragen van de rechtbank. Ook in het vooronderzoek is slechts door een enkeling een verklaring afgelegd. Dat heeft overigens geen helderheid verschaft over het hoe en waarom van de drievoudige moord.

Zwijgrecht

Voorzitter Salomon zei "nadrukkelijk" dat de rechtbank de keuze om te zwijgen zal respecteren. "Het zwijgrecht is een fundamenteel recht van de verdachte." Salomon waarschuwde echter wel dat die opstelling ook "een keerzijde" heeft. "In het dossier zitten vragen waarover alleen opheldering is te geven door de verdachten", aldus de rechter.

Busje

Als voorbeeld noemde hij het gehuurde busje, waarmee volgens het Openbaar Ministerie de lijken van de drie slachtoffers zijn vervoerd. Het drietal zou zijn doodgeschoten in het clubhuis van de Nomads in Oirsbeek en met het busje zijn vervoerd naar de plek waar de stoffelijke overschotten zijn gevonden, de Geleenbeek bij Echt.

Salomon wees erop dat het dossier "twee tot drie verschillende verklaringen" bevat over de redenen waarom dit busje door een aantal van de verdachten is gehuurd. "Dat roept vragen op en wekt de nieuwsgierigheid", zei Salomon. Hij zei de verdachten dat hij zich het recht voorbehoudt de verdachten hierover vragen te stellen, ook al hebben zij te kennen gegeven te zullen zwijgen. "U hebt zwijgrecht", stelt Salomon, "maar ik heb vraagrecht". De rechtbank is woensdag begonnen met het doornemen van het zeer lijvige dossier.

'Kroongetuige' A.D. zal op vrijdag 11 februari voor de tweede maal worden gehoord. Evenals afgelopen dinsdag zal dit, uit veiligheidsoverwegingen, op een geheime locatie geschieden. Dinsdag was de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam de plaats van verhoor.

Belastende verklaringen

D. heeft een reeks zeer belastende verklaringen voor de verdachten afgelegd. Dinsdag onthulde hij dat hij heeft gehoord dat de Amsterdamse Hells Angels, met name de inmiddels afgezette 'president' Willem van B. de opdracht tot de driedubbele liquidatie hebben gegeven. Via zijn advocaat M. van Gessel heeft Van B. dit verhaal als onwaar en lasterlijk van de hand gewezen.